Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos21004


  nos21004
Dokka Kommune: Nordre Land Fylke: Oppland Tabu.0-region: 21
Opptaksdato: 08.12.2000 (H)
XSAMPA:
[ ""nur`A%Pin:\n_= O "su:r`A ""k4ANr`@ um "hOk:@n %t_hA:\ D@m sm_= "PA: d`n`_= ""st{4k@st@ dA "k_hOm: d@ n "mAn: ""go:@n@ "me: n_= "PA4m "f4Ak: pO s{i dum PAt` ""e:ni um:\ At "den: sOF "f2s`t %k_h}n:\@ fO "mAn:n_= t@ ""t_hA: tA s@ "f4Ak:@n sk} ""jel:@ f2 d`n`_= ""st{4k@st@ %tA_k:\ Dum sO "br`e:s ""nu:r`A%Pin:\ tA_k "?Al: si "mAk_ht_h men ju "me: n` "br`e:s ju ""t_het:\@4@ ""t4{kt@ "mAn:n_= "f4Ak:@n "4}nt s{i O te "s`l_0_-}t: ""mOt:@ ""nu:r`A%Pin:\ ""ji: up d_0A "s`{in "su:r`A "f4Am: sO "gOt: O "PAn`t` At "mAn:n_= %mOt:\@ ""t_hA: tA s@ "f4Ak:@n me "Ein "guN O "so: %mOt:\@ ""nu:r`A%Pin:\ "in:%42m:\@ At "su:r`A PA d`n`_= ""st{4k@st@ "t_hA: Dum]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
nolavinn å sola krangle omm håkken ta dom sm var dn stærkeste. da kåmm de n mann gåene me en varm frakk på sæi. dom vart eni omm at denn såm føsjt kunne få mann te ta ta se frakken sku jelle før dn stærkeste ta dom. så bles nolavinn ta all si makt. men jo mer n bles jo tettere trækte mann frakken runt sæi. å te sjlutt måtte nolavinn ji opp. da sjæin sola framm så gått å varnt at mann at mann måtte ta ta se frakken me æin gong. å så måtte nolavinn innrømme at sola var dn stærkeste ta dom.
Informantdata:
Fødselsår: 1957 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 19
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: professor Utdanning: dr.philos.
Egen beskrivelse av dialekten:
I forhold til jamnaldrende på Dokka, er jeg ikke brei, men heller ikke spesielt normalisert. Det er relativt få trekk som jeg er bevisst på at jeg permanent har lagt vekk (særlig spørreord av ulike slag. Tror jeg ville gli lett inn i miljøet på Dokka som ganske genuin- hva nå det er idag.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: tidligere kontoransatt i helsetjenesten.
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): realskole og handelsskole
2. far
Yrke: tidligere selvstendig næringsdrivende- regnskapsfirma.
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): realskole