Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos10001


  nos10001
Fagerhaug Kommune: Oppdal Fylke: Sør-Trøndelag Tabu.0-region: 10
Opptaksdato: 19.12.2000 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:4A%PeJ:\ O "su:r`A ""k4ANr`A um "kPAJ:\ sOF "PA: DeJ:\ ""st{4_0kAst ~t_ho:m "dA: "k_hum: @ {n "mAJ: ""gAN:AJ m@ {n "PA4m "f4Ak: pO %sE:\ %d{m "PAt` fo"l`ek_ht_h um At "deJ:\ sOF "f2st k}J %fO:\ ~mA:\J:\ te O ""t_hO:\ t:\O se "f4Ak:IJ sk}L ""PO4:O deJ ""st{4_0kA:st sO "br`e:s ""nu:4A%PeJ:\ "AL_0c J_= ""mAktA mIJ dI ~me:4 h\AJ "br`e:s di ""t_hec:A4 "t4ekt ~mAJ:\ "f4Ak:iJ "4uJ:c se O te "s`l_-}c: %mOt:\ ""nu:4A%PeJ:\ "je: s@ "dA: ""s`e:n "su:r`A "f4Am: sO "gOt: O "PA4mt At ~mAJ:\ mOt ""t_hO:\ t:\O s@ "f4Ak:@n "t4A:st O "so: mOt ""nu:4A%PeJ:\ ""gAN: me pO At "su:r`A "PA: DeJ ""st{4_0kAst ~t_ho:m]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noraveinn å sola krangla om kvainn såm va deinn stærkast tåm. da kom e æn mainn gangainn me æn varm frakk på se. dæm vart forlekt om at deinn såm føst kuinn få mainn te å tå tå se frakkinj skuill vårrå deinn stærkast. så bles noraveinn aillt n makta. minnj di mer hain bles di teittar trekt mainn frakkinj roinnt se å te sjluitt mått noraveinn je se. da sjen sola fram så gått å varmt at mainn mått tå tå se frakken trast. å så mått noraveinn gang me på at sola va dein stærkast tåm.
Informantdata:
Fødselsår: 1947 Kjønn: M Alder til sted: 0 Alder fra sted: 19
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 1 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: førsteamanuensis Utdanning: topp
Egen beskrivelse av dialekten:
Fra brei til mye normalisert avhengig av samtalepartnar.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: lærar/husmor
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 7
2. far
Yrke: bonde/bankfunksjonær
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 6