Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos09006


  nos09006
Orkanger Kommune: Orkdal Fylke: Sør-Trøndelag Tabu.0-region: 09
Opptaksdato: ..
XSAMPA:
[ ""nu:r`A%PiJ:\ O "su:r`A ""C{kr`A um "k_h{m tO D{m sOF "PA: deJ ""st{4kAstn_= dA "k_hum: de "e:n ""gO:An@s me en "PA4m ""frAk_h:@ "p_ho: s{ d{m PAt` ""?e:ni um At "hAJ: sOF "f2s`t kuJ: "fo: "mAJ: te O ""t_hA: tO s{ ""f4Ak_h:@n skuL "jeL: fO4 deJ ""T{4kAstn_= "so: "br`e:s ""nu:r`A%PiJ:\ tO "AL: si "mAk_ht_h m{n des "me:4 hAJ "br`e:s des ""t_het:A4 "t4{kt ~mAJ: ""f4Ak_h:@n "ruJc s{ O te "sist g_0A ""nu:r`A%PiJ:\ "up_h: "dA: "s`ein "su:r`A "f4Am sO "gOt_h: O "PA4mt O "st4Aks tuk ~mAJ: "t_ho: s{ ""f4Ak_h:@n O "so: mOt: ""nu:r`A%PiJ:\ "iJ:\%r2m:\ At "su:r`A "PA: deJ ""st{4kAst tO D{m]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
nolavinnj å sola kjækla om kæm tå dæm såm va deinn stærkastn. da komm de en gåanes me en varm frakke på sæ. dæm vart eni om at hainn såm føsjt koinn få mainn te å ta tå sæ frakken skoill jeill får deinn stærkastn. så bles nolavinnj tå aill si makt. mæn dess mer hainn bles dess tettar trækt mainn frakken roint sæ. å te sist ga nolavinnj opp. da sjein sola fram så gått å varmt å straks tok mainn tå sæ frakken. å så mått nolavinnj innjrømm at sola va deinn stærkast tå dæm.
Informantdata:
Fødselsår: 1931 Kjønn: M Alder til sted: 0 Alder fra sted: 17
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: tannlege Utdanning: 7
Egen beskrivelse av dialekten:
Utprega.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: vevelærer/husmor
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 3
2. far
Yrke: advokat
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 7