Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos06001


  nos06001
Selfors Kommune: Rana Fylke: Nordland Tabu.0-region: 06
Opptaksdato: 17.10.2000 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:4A%PiJ:\ O "su:r`A ""k4ANr`A u_km_k "k_hem: A D{m sOF %PA:\ "st{4_0k@st "dA: "k_hOm: de n "mAJ: %go:\An@s me n "PA4m "f4Ak_h: %pO:\ %se_k:\M\ d{F PAt` ""?e:ni um At "deJ: sOF "f2s`t_- k}J fO ~mA:J te ?O tA "A: sE ""f4Ak_h:@n sk} P{ "d`eJ: sOF PA ""st{4_0k@_kst "so: "bl`o:st ""nu:4A%PiJ:\ "AiL_0c hAN "k_h}J: men ju "mei4 Am "br`o:st ju ""t_h{t:{ "t`r\_0Ak: ~mA:J "f4Ak:@n "4}Jt seM\ O te "s`l_-}t_j: %g_0A:\ ""nu:4A%PiJ:\ "up_h: "dA: "s`iJc "su:r`A "so: "gOt_h: O "PAn`t` At ~mA:J tuk "A_k: sE "frAk_h:@n me_k "e:N gAN O "so: mOt ""nu:rA%PiJ:\ "iJ:%r2m:\ At "su:r`A PA %DeJ:\ ""st{4_0kest@_k "A_k:P D{m]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinnj å sola krangla åm kem a dæm såm va stærkest. da kåmm de en mainn gåanes me n varm frakk på seg. dæm vart eni om at deinn såm føsjt kuinn få mainn te å ta av sæ frakken sku vær deinn såm va stærkest. så blåst noravinnj ailt han kuinn. men jo meir am blåst jo tættær trakk mainn frakken ruint seg. å te slutt ga noravinnj opp. da sjinjt sola så gått å varnt at mainn tok a sæ frakken me en gang. å så mått noravinnj innjrømm at sola va deinn stærkeste av dæm.
Informantdata:
Fødselsår: 1978 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 18
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 0 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: student Utdanning: 7
Egen beskrivelse av dialekten:
Er ikke veldig brei eller utprega. Heller normalisert- litt påvirka av andre dialekter.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: adjunkt
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 7
2. far
Yrke: prest
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 13

Dialektprøve nos06002


  nos06002
Selfors Kommune: Rana Fylke: Nordland Tabu.0-region: 06
Opptaksdato: ..
XSAMPA:
[ ""nu:4A%Pin:\ O "su:r`{ ""k4ANr`A um "k_h{m: A "D{m: sOm %PA:\ DeJ ""st{4_0kest@_k dA "k_hOm: de n "mAJ: ""go:An{s m{ n "PArm "f4Ak_h: pO "s{_k:g d{F PAt` ""?e:ni um At "d{J: sOF "f2s`t k}J fO ~mAJ: te "t_hA: A s{ ""f4Ak_h:@n PA_kt` ""4{NnA sOm DeJ ""st{4_0kestn_= A_k D{_km "so: "br`Ost ""nu4A%Pin_j:\ A_k "?AL: si "mAk_ht_h m_k{n ju "meI4 Am "br`Ost ju ""t_h{t:{ t_-4{kt ~mA:J ""f4Ak_h:@n "4}Jc s{_k O te "s`l_-}t_h_j g_0A ""nu4A%Pin:\n_= "up_h: "d_0o: "s`int "su:r`{ "f4am sO "gOt: O "PAn`t` O "st4Aks tuk ~mA:J "frAk_h:@n "A: s{_kg O "so: mOt ""nu:4A%PiJ:\ ""iJ:\r2m At "su:r`A PA Dn_= ""st{4_0k@stn_= A_k %D{_km_k]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinn å solæ krangla om kæm a dæm såmm va den stærkeste. da kåmm de en mainn gåanes mæ n varm frakk på sæg. dæm vart eni om at dæinn såm føsjt kuinn få mainn te ta a sæ frakken vart rægna såmm deinn stærkestn av dæm. så blåst noravinnj av aill si makt. mænn jo meir ainn blåst jo tætter trækt mainn frakken ruint sæ. å te sjlutt ga noravinn opp. då sjint solæ fram så gått å varnt å straks tok mainn frakken av sæg. å så mått noravinn innjrøm at sola va dn stærkestn a dæm.
Informantdata:
Fødselsår: 1981 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 18
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: student Utdanning: 4
Egen beskrivelse av dialekten:
normal
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: bakerimedarbeider
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 3
2. far
Yrke: bibliotekar
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 6