Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos04001


  nos04001
Sortland Kommune: Sortland Fylke: Nordland Tabu.0-region: 04
Opptaksdato: ..0
XSAMPA:
[ ""nu:r\A%PiJ:\ O "su:lA ""kr\ANlA um "k_h{n A Di sOF %PA:\ DeJ ""st{r\kAst@ dO %k_hum:\ dE En "mAJ: %go:An@s me n_= "PAr\m "fr\Ak: p\O_k s_v{_k di PA ""e:ni um AT %hAn:\ sO "f2s`: k}_~ fO ~mA:J tl_= O tA "A: s{ "f4Ak:@_kn sk} Bi ""4{NnA sO_km_k deJ:\ ""st{_k4_0kA_kst@_k sO ""bl_-OsT@ ""nu:4A%Pi_kJ:\ A_k "A_kL_-: si_k "mAk_ht_h mn_= %des:\ "meI4 An ""blOs:t@ des:\ ""t_h{t_h:Ar\ "t_-r\_0Ak: ~mA_~:J "fr\Ak:@_kn_k "r\_k}_kJ_k: s{_k te "s`l_-}c_h: g_0A ""nu:r\A%PiJ:\ "up_h: "d_0A: "s`ein "su:lA "fr\Am: sO "gO_kt_h: O "PAn`t` O "sTr\Aks tuk ~mA:J %A:\ s{_k "fr\A_kk:@_kn O sO ""mOt:@ ""nu:4A%PiJ:\ ""iJ:\%42m:\ At "su:lA_k "PA_k: D_ke_kJ:\ ""st{_k4_0kA_kst@_k A_kP "Di_k:]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinnj å sola krangla om kæn a di såm va deinn stærkaste. då kom de en mainn gåanes me n varm frakk på sæ. di va eni om at han så føsjt ku få mainn tl å ta a sæ frakken sku bi rægna såm deinn stærkaste. så blåste noravinnj a al si makt. mn dess mer an blåste dess tættar trakk mainn frakken runt sæ. te sjluitt ga noravinnj opp. då sjein sola fram så gått å varnt å straks tok mainn a sæ frakken. å så måtte noravinnj innjrøm at sola va deinn stærkaste av di.
Informantdata:
Fødselsår: 1981 Kjønn: M Alder til sted: 0 Alder fra sted: 19
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: student Utdanning: 1
Egen beskrivelse av dialekten:
Jeg snakker som alle andre.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: logoped
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 5
2. far
Yrke: siv.ing. entrepenør
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 8