Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos08002


  nos08002
Gjøra Kommune: Sunndal Fylke: Møre og Romsdal Tabu.0-region: 08
Opptaksdato: .11.2000 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:4A%Pin: O "su:r`A ""C{kr`A um "k_hAJ: tO "d{m sO "PA: deJ:\ ""st{4_0kAst "dA: k_hum de {n "mAJ: ""gAN:AJ me {n "h{it "f4Ak: pO se d{m PAt` ""eni um At "deJ:\ sO "f2s:t k}J: fO ~mAJ: te O ""hA: tO se "f4AC:@n sk}L "gA: f{4 O ""PA4:A ""st{4_0kA4 eJ:\ deJ:\ "And@4 sO "br`e:s ""nu:4APin:\ tO "?AL si "mAkt m{J t_j_he ~m{i4 hAJ "br`e:s t_he ""t_het_h:A4 "t4{kt ~mAJ: "f4AC:@n "4unt se O te "s`l}c: "gA: ""nu:4A%Pin:\ "up_h: "dA: "s`t`{in "su:r`A "f4Am: sO "gOt_h: O "hec_h: O "st4Aks hA ~mAJ: "t_ho: se "f4AC:@n O "so: mOt: ""nu:4A%Pin:\ "iJ:\%42m:\ At "su:r`A "PA deJ:\ ""st{4_0kAst "t_ho: D{m]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinn å sola kjækla om kainn tå dæm så va deinn stærkast. da kom de æn mainn gangainn me æn hæit frakk på se. dæm vart eni om at deinn så føst kuinn få mainn te å ha tå se frakkjen skuill ga fær å varra stærkar einn deinn ander. så bles noravinn tå aill si makt. mænn te mæir hainn bles te tettar trækt mainn frakkjen ront se. å te sjlutt ga noravinn opp. da sjtæin sola fram så gått å heitt å straks ha mainn tå se frakkjen. å så mått noravinn innjrøm at sola va deinn stærkast tå dæm.
Informantdata:
Fødselsår: 1956 Kjønn: M Alder til sted: 0 Alder fra sted: 27
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 1 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: Førstekonsulent Utdanning: Doktorgrad
Egen beskrivelse av dialekten:
Vanleg for "innfødde" øverbygger i den generasjonen. Kan ha enkelte innslag frå mor mi (Øksendal).
Foreldre/foresatte:
1. Mor
Yrke: Husmor
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 1
2. Far
Yrke: Vegarbeidar
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 0