Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos09001


  nos09001
Trondheim Kommune: Trondheim Fylke: Sør-Trøndelag Tabu.0-region: 09
Opptaksdato: ..1999 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:4A%vin: O "su:r`A? ""C{kr`A om "v{mA d{m soF "vA:dn_= ""st{4k@st@ dA kom de:n_= "mAn: go:@n@ me:n_= vA4m "f4Ak_h: po s{ d{FvArt ""e:ni om At "hAn sOFf2St_- k}n fO "mA:n_= t@ "t_hA:A s{ "f4Ak@n vAdn_= ""st{4k@stn_= "A:d{m SO "br`Ost ""nu:4A%vin: Av "?AL si "mAkt_h O ju "me:4An "br`Ost destu ""t_hEt:A4 t4Ak "mAn:n_= "f4Ak@n "4}nt s{ O te"Sl_-}t sO g_0A ""nu:4A%vin: up_h dA "Sein su:r`A f4Am so "gOt O "vA4mt O "st4Aks tuk ""mAnn_= A: s{ "f4Ak:@n O"so: mOt ""nu:4A%vin: "in42m At "su:r`A vA:dn_= ""st{4kAstn_= A:d{m ]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinn å sola kjækla om væm a dæm sm va dn stærkeste. da kåm de n mann gåene me n varm frakk på sæ. dæm vart eni åm at han såm føsjt kuinn få mann te å ta a sæ frakken va dn stærkestn a dæm. så blåst noravinn av all si makt å jo mer an blåst desto tettar trakk mann frakken runt sæ å te sjlutt så ga noravinn opp. da sjein sola fram så gått å varmt å straks tok mann a sæ frakken. å så mått noravinn innrøm at sola va dn stærkastn a dæm.
Informantdata:
Fødselsår: 1969 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 0
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 1 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: stipendiat Utdanning: 9
Egen beskrivelse av dialekten:
Trondheim bymål, kanskje litt normalisert.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: bokhandlermedhjelper
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 3,5
2. far
Yrke: undervisningsleder
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 8