Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos09005


  nos09005
Øra Kommune: Verdal Fylke: Nord-Trøndelag Tabu.0-region: 09
Opptaksdato: ..1999 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:r`A%PiJ:\ O "su:r`A ""k4ANr`A um "k_h{m: tO %{m:\ sOF "PA: DeJ:\ ""st{Sk@st@ dA "k_hum: de @n "mAJ: ""go:An m@ {n "f4Ak: pO "s{_k: d{F PAt` ""e:ni um At "deJ: sOF "f2St_- k}J "fo: ~mAJ: t O ""t_hA: tO s{ "f4Ak:@n sk} "jeL: fO ""St{SkAr\ eJ ""AJ:@n` "so: "br`Ost ""nu:r`A%PiJ:\ tO "?AL: si "mAkt mn_= des "me:4 hAJ "br`Ost Des ""Cet:A t`r\Ak ~mAJ: "f4Ak:@N "k4iN s{ O t@ "Sl_-}t: gAP ""nu:r`A%PiJ:\ "up_h: "d_0A: "S{in "su:r`A "f4Am: sO "gOt: O "PAr\mt O "sT4Aks %Tu:\k ~mAJ: "to: s{ "f4Ak:@n O "so: mOt ""nu:r`A%PiJ:\ "in:%42m: At "su:r`A %PA: dn_= ""st{Sk@stn_= %t_hO:\ d{m]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
nolavinnj å sola krangla om kæm tå æm så va deinn stæsjkeste. da kom de æn mainn gåan me æn frakk på se. dæm vart eni om at deinn såm føsjt kuinn få mainn te å ta tå sæ frakken sku jeill få sjtæsjkar einn ainnern. så blåst nolavinnj tå aill si makt. mn dess mær ainn blåst dess kjettar trakk mainn frakken kring sæ. å te sjlutt gav nolavinnj opp. da sjæin sola fram så gått å varmt å straks tok mainn tå sæ frakken. å så mått nolavinnj innrøm at sola va dn stæsjkestn tå dæm.
Informantdata:
Fødselsår: 1972 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 18
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 1 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: teknisk forfatter Utdanning: 5
Egen beskrivelse av dialekten:
Normalisert.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: sekretær
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 0
2. far
Yrke: sivilingeniør
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 6