Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos23001


  nos23001
Halden Kommune: Halden Fylke: Østfold Tabu.0-region: 23
Opptaksdato: ..1999 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:4A%Pin: O "su:r`A ""Cegr`A Om "Pem A de_Om sOF "PA: d`n`_= ""st{4k@st@ "dA: "k_hOm de @n "mAn: ""go:n_=@ me n "PA4m "frAk_h: %pO:\ %s{:\ d2m br`e ""?e:ni Om At "hAn: sOm "f2s`t_- k_h}n:@ "fo: "mAn: t@ ""t_hA A s{ "f4Ak_h:@n %sk}l:@ ""jel:@ fO ""s`t_-{4k@4@ en dn_= ""And4@ sO ""br`o:st@ ""nu:4A%Pin: A ?Al: sin "mAk_ht_h men des "me:4 hAm ""br`o:st@ des ""t_het_h:@4@ "t4Ak: "mAn: "f4Ak_h:@n "4}nt s{ O til "sist "g_0A: ""nu:4A%Pin:\n_= "Op_h: "dA: ""s`int@ "su:r`A "f4Am: sO "gOt_h: O "PAn`t` O "st4Aks "t_hu:k "mAn:n_= "A: s{ "f4Ak_h:@n O "so: mOt@ ""nu:4A%Pin: "in:%42m:\@ At "su:r`A "PA: d`n`_= ""st{4k@st@ A_k D_k2_km_k]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinn å sola kjegla åm vem a døm såm var dn stærkeste. da kåm de en mann gåene me en varm frakk på sæ. døm ble eni åm at han såm føsjt kunne få mann te ta a sæ frakken skulle jelle får stærkere enn dn andre. så blåste noravinn a all sin makt. men dess mer an blåste dess tettere trakk mann frakken runt sæ. å til sist ga noravinn åpp. da sjinte sola fram så gått å varnt å straks tok mann a sæ frakken. å så måtte noravinn innrømme at sola var dn stærkeste a døm.
Informantdata:
Fødselsår: 1974 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 19
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 1 Representativ dialektbruker (egenvurdering): NEI
Yrke: Student Utdanning: 9
Egen beskrivelse av dialekten:
Normalisert.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: bankfunksjonær
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 3
2. far
Yrke: selvstendig næringsdrivende
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 0