Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos09002


  nos09002
Stjørdalshalsen Kommune: Stjørdal Fylke: Nord-Trøndelag Tabu.0-region: 09
Opptaksdato: ..2000 (V)
XSAMPA:
[ ""nu:4A%PiJ:\ ?O "su:r`A ""k4ANr`A um "k_h{m: A "d{m sOF "PA: ""st{4_0kAst "dA: "k_hum: d@ n "mAJ: ""go:An@s m@ n "PA4m "f4Ak_h: "p_ho: s{ d{m PAt` ""e:ni um At "deJ:\ sOF "f2St_- k}J fO ~mAJ: te O ""t_hA: AP s{ "f4Ak_h:@n sk}L P{4 ""st{4_0kA4 eJ eJ ""AJ:@n` "so: "br`Ost ""nu:4A%PiJ:\ "?AL_0c deJ "kr`A:t` m{n ju "mei4 hAJ: "br`Ost ju ""t_h{t_h:A4 "t4Ak: ~mAJ: "f4Ak_h:@n "4}Jc s{ O te "Sl}t_h: "g_0A: ""nu:r`A%PiJ:\ "up_h: "dA: "Sein "su:r`A "f4Am: sO "gOt_h: O "PAn`t` O me "?eiN "gAN: tuk ~mAJ: "A:P s{ "f4Ak_h:@n "dA: "mOt: ""nu:r`A%PiJ:\ "iJ:\42m ?At "su:r`A "PA: DeJ:\ ""st{4_0kAst@ "A_k:P D{_km]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinnj å sola krangla om kæm a dæm såm va stærkast. da kom de æn mainn gåanes me n varm frakk på sæ. dæm vart eni om at deinn såm føsjt kuinn få mainn te å ta av sæ frakken skuill vær stærkar einn einn ainnern. så blåst noravinnj aillt deinn klart. mæn jo meir hainn blåst jo tættar trakk mainn frakken ruint sæ. å te sjlutt ga norlavinnj opp. da sjein sorla fram så gått å varnt å me ein gang tok mainn av sæ frakken. da mått norlavinnj innjrøm at sorla va deinn stærkaste av dæm.
Informantdata:
Fødselsår: 1975 Kjønn: M Alder til sted: 6 Alder fra sted: 21
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 1 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: student Utdanning: 9
Egen beskrivelse av dialekten:
Normalisert.
Foreldre/foresatte:
1. far
Yrke: salgskonsulent
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 0
2. mor
Yrke: reseptar
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 3