Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos09004


  nos09004
Stjørdal Kommune: Stjørdal Fylke: Nord-Trøndelag Tabu.0-region: 09
Opptaksdato: ..2000 (V)
XSAMPA:
[ ""nu:r`A%PiJ:\ O_k "su:r`A ""k4ANlA um "k_h{m tO "D{m sOF PA ""st{SkAst dA "k_hum: de n "mAJ: ""go:An@s me n "PA4m ""jAk:@ "p_ho: s{_k d{m PAt` ""?e:ni um at "de_kJ: sOF "f2St k}J fO ~mAJ: te O "hA: tO s{ ""jAk:@n sk}L ""PO4:O DeJ ""st{SkAstn_= ""nu:r`A%PiJ:\ "br`A:s "?AL_0c n_= "kr`Ad`: m{n de "me: n` "br`A:s de "me: "t`r\_0{kt ~mAJ: ""jAk:@_kn "4}_kJc s{_k sO te "Sl_-}c_h: g_0A ""nu:r`A%PiJ:\ "u_kp_h: "dA_k: "Sein "su_k:r`A_k f4A_km O_k me "eiN "gON: tuk ~mAJ: "A:P s{ ""jA_kk:@_kn "so: mOt ""nu:r`A%PiJ:\ "?i_kJ:\r2m at de PA "su:r`A_k sOF PA ""st{_kSk@_kst]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
nolavinnj å sola krangla om kæm tå dæm så va stæsjkast. da kom de n mainn gåanes me n varm jakke på sæ. dæm vart eni om at deinn såm føsjt kuinn få mainn te å ha tå sæ jakken skuill vårrå deinn stæsjkastn. nolavinnj blas aillt n klard mæn de mer n blas de mer trækt mainn jakken ruint sæ. så te sjluitt ga nolavinnj opp. da sjein sola fram å me ein gång tok mainn av sæ jakken. så mått nolavinnj innjrøm at de va sola såm va stæsjkest.
Informantdata:
Fødselsår: 1978 Kjønn: F Alder til sted: Alder fra sted:
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: Student Utdanning:
Egen beskrivelse av dialekten:
Foreldre/foresatte:
1.
Yrke:
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole):
2.
Yrke:
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole):