Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos03001


  nos03001
Kaldfarnes Kommune: Torsken Fylke: Troms Tabu.0-region: 03
Opptaksdato: 05.12.2000 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:4A%PiJ:\ O "su:l{ ""k4ANlA um "k_h{m A %d{m:\ sOF PA ""st{4_0kAst dO "k_hOm: de en "mAJ: ""go:An@s me en "PA4m@ ""f4Ak:@ %p_hO:\ sEM\_0 d{m bei ""e:ni um At %deJ: sO "f2st %k}J:\@ fO ~mA:J te ""t_hA: A s{ "f4Ak:@n bE ""4{NnA f2_-4 O ""P{:4@ ""st{4_kkA_tst A_tP_t d_0{_0m_0 sO ""blOst@ ""nu:4A%PiJ:\ m@ "AL: si "mAk_ht _h m{n ju "mEi4 hAn ""blOst@ ju ""t_h{t:A ""t_-r\{kt@ ~mA:J "f4Ak:@n "4}Jc sEM\_0 O te "s_-l_-}t_h: %g_0A:\ ""nu:4A%PiJ:\ "up_h: "dO: "s`j{In "su:lA sO "gOt_h: O "PAn`t` O me "?e:N "gON: %t_hu:k ~mA:J "?A: sE "f4Ak_h:@_0n_0 O "so: %mOt:\@ ""nu:4A%PiJ:\ ""iJ:%42m:\@ At "su:lA %PA:\ %dEJ:\ ""st{4_0kAst@ "A: d{m]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinnj å solæ krangla om kæm a dæm såmm va stærkast. då kåmm de en mainn gåanes me en varme frakke på se. dæm bei eni om at deinn så føsst kuinne få mainn te ta a sæ frakken bei rængna før å være stærkast av dæm. så blåste noravinnj me aill si makt. mænn jo meir han blåste jo tættar trækte mainn frakken ruint se. å te sjlutt ga noravinnj opp. då sjæin sola så gått å varnt. å me en gång tok mainn a se frakken. å så måtte noravinnj innjrømme at sola va deinn stærkaste a dæm.
Informantdata:
Fødselsår: 1944 Kjønn: M Alder til sted: 0 Alder fra sted: 20
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: amanuensis Utdanning: 12,5
Egen beskrivelse av dialekten:
Avhengig av situasjon/samtalepartner. Normalisert til daglig i jobb i Trondheim.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: husmor
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 0
2. far
Yrke: fisker/småbruker
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 0