Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos03001


  nos03001
Kaldfarnes Kommune: Torsken Fylke: Troms Tabu.0-region: 03
Opptaksdato: 05.12.2000 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:4A%PiJ:\ O "su:l{ ""k4ANlA um "k_h{m A %d{m:\ sOF PA ""st{4_0kAst dO "k_hOm: de en "mAJ: ""go:An@s me en "PA4m@ ""f4Ak:@ %p_hO:\ sEM\_0 d{m bei ""e:ni um At %deJ: sO "f2st %k}J:\@ fO ~mA:J te ""t_hA: A s{ "f4Ak:@n bE ""4{NnA f2_-4 O ""P{:4@ ""st{4_kkA_tst A_tP_t d_0{_0m_0 sO ""blOst@ ""nu:4A%PiJ:\ m@ "AL: si "mAk_ht _h m{n ju "mEi4 hAn ""blOst@ ju ""t_h{t:A ""t_-r\{kt@ ~mA:J "f4Ak:@n "4}Jc sEM\_0 O te "s_-l_-}t_h: %g_0A:\ ""nu:4A%PiJ:\ "up_h: "dO: "s`j{In "su:lA sO "gOt_h: O "PAn`t` O me "?e:N "gON: %t_hu:k ~mA:J "?A: sE "f4Ak_h:@_0n_0 O "so: %mOt:\@ ""nu:4A%PiJ:\ ""iJ:%42m:\@ At "su:lA %PA:\ %dEJ:\ ""st{4_0kAst@ "A: d{m]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinnj å solæ krangla om kæm a dæm såmm va stærkast. då kåmm de en mainn gåanes me en varme frakke på se. dæm bei eni om at deinn så føsst kuinne få mainn te ta a sæ frakken bei rængna før å være stærkast av dæm. så blåste noravinnj me aill si makt. mænn jo meir han blåste jo tættar trækte mainn frakken ruint se. å te sjlutt ga noravinnj opp. då sjæin sola så gått å varnt. å me en gång tok mainn a se frakken. å så måtte noravinnj innjrømme at sola va deinn stærkaste a dæm.
Informantdata:
Fødselsår: 1944 Kjønn: M Alder til sted: 0 Alder fra sted: 20
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: amanuensis Utdanning: 12,5
Egen beskrivelse av dialekten:
Avhengig av situasjon/samtalepartner. Normalisert til daglig i jobb i Trondheim.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: husmor
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 0
2. far
Yrke: fisker/småbruker
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 0

Dialektprøve nos02001


  nos02001
Sørkjosen Kommune: Nordreisa Fylke: Troms Tabu.0-region: 02
Opptaksdato: 05.12.2000 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:4A%Pin:\ O "su:lA ""k4ANlA um "k_h{m: ?A "d{m: sOF "PA: dn_= ""st{_04_0kA_tst@_t dA kOm d@ n "mAn: ""go:An@s m@ n "PA4m "f4Ak_h: pO "s{_kM\_0 d_0i ble ""?e:ni um At "d_0en: sOF "f2St_- %k_h}n_-:\@ fO ~mAn: te "t_hA: A s{ "f4Ak:@n ble ""4{NnA sOm den ""st{4_kk@st A "D{m: sO ""blOst@ ""nu:4A%Pin:\ AP "Al: si "mAk_ht_h m{n ju "me:4 hAm ""blOst@ ju ""t_h{t:@4@ %t4Ak:\ ~mA:n "f4Ak:@n "4}nt s{i O te "sist gA ""nu:4A%Pi:\n "up_h: %d_0A:\ ""Sint@ "su:lA f4Am "so: "gOt_h: O "PAn`t` O "st4Aks tuk ~mA:n_j %A:\P s{ "f4A_tk:@_0n_0 O "so: mOt@ ""nu:4A%Pin:\ ""?in:%42m:\@_k A_kt "su:lA_k %P_kA_k dn_= ""st{4_0k@st@_k A_k "D_k{_km_0]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinn å sola krangla om kæm a dæm såmm va dn stærkaste. da kåmm de n mann gåanes me n varm frakk på sæi. di ble eni om at den såm føsjt kunne få mann te ta a sæ frakken ble rægna såmm denn stærkest a dæm. så blåste noravinn av all si makt. mænn jo mer han blåste jo tættere trakk mann frakken runt sæi. å te sist ga noravinn opp. da sjinte sola fram så gått å varnt å straks tok mann av sæ frakken. å så måtte noravinn innrømme at sola va dn stærkeste av dæm.
Informantdata:
Fødselsår: 1967 Kjønn: F Alder til sted: 6 Alder fra sted: 16
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 1 Representativ dialektbruker (egenvurdering): NEI
Yrke: stipendiat Utdanning: 11
Egen beskrivelse av dialekten:
Mer preget av sør-Troms diaalekt mht. tonefall.
Foreldre/foresatte:
1. far
Yrke: hjelpepleier
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 5
2. mor
Yrke: lærer
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 8

Dialektprøve nos03003


  nos03003
Tromsø Kommune: Tromsø Fylke: Troms Tabu.0-region: 03
Opptaksdato: 02.01.2000 (V)
XSAMPA:
[ ""nu:4APiJ:\ O "su:lA ""k4ANlA um "k_h{m: A %d{m:\ sO "PA: dn_= ""sT{4_0k@_kst@_0 d_0A kOm en_j "mAJ: ""go:Ans me n_= "PA4m "f4Ak: pO_k %sE_k d_0i ble ""?e:ni um At "deJ: sOF "f2S: %k_h}J:\ fO ~mA:J te O tA "?A: s{ "f4Ak:@n sk} bi ""4{NnA sOm n@ st{4_0k@st@_k A_k "d_k{_km_k: sO ""blo:sT@ ""nu:4A%PiJ:\ A_k "?AL: si "mAk_ht_h m{n ju "me:4 hAm ""blo:st@_k ju ""t_h{t:A "t`r\`Ak: ~mA:J "f4Ak:@ "4}J: s{ O te "sist %mOt:\ ""nu:4A%PiJ:\ "ji: sE d_0A %Sint@ "su:lA %fr\{m:\ sO "gOt_h: O "PAn`t` At ~mA:J "str\Aks %mOt:\@ tA_k "A_k: s{ f4_0A_kk:@_kn_0 O "so: mOT:@ ""nu:4A%PiJ:\ ""?iJ:\%42m:\@ AT "su:lA "PA: deJ ""st{4_0k@_kst@_k A_k "d{_km_k:]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinn å sola krangla om kæm a dæm så va dn stærkeste. da kåm en mainn gåans me n varm frakk på se. di ble eni om at deinn såm føsjt kuinn få mainn te å ta a sæ frakken sku bi rægna såm den stærkeste a dæm. så blåste noravinnj a aill si makt. mæn jo mer ham blåste jo tættar trakk main frakke ruinnt se. å te sist mått noravinnj gi se. da sjinte sola fræm så gått å varnt at main straks måtte ta a sæ frakken. å så måtte noravinnj innjrømme at sola va deinn stærkeste a dæm.
Informantdata:
Fødselsår: 1941 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 20
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: oppdragsforsker, historiker Utdanning: cand.philol.
Egen beskrivelse av dialekten:
Typisk.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: husmor/fotterapeut
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 0
2. far
Yrke: styrmann og radiotelegraf
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 3-4