Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos02001


  nos02001
Sørkjosen Kommune: Nordreisa Fylke: Troms Tabu.0-region: 02
Opptaksdato: 05.12.2000 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:4A%Pin:\ O "su:lA ""k4ANlA um "k_h{m: ?A "d{m: sOF "PA: dn_= ""st{_04_0kA_tst@_t dA kOm d@ n "mAn: ""go:An@s m@ n "PA4m "f4Ak_h: pO "s{_kM\_0 d_0i ble ""?e:ni um At "d_0en: sOF "f2St_- %k_h}n_-:\@ fO ~mAn: te "t_hA: A s{ "f4Ak:@n ble ""4{NnA sOm den ""st{4_kk@st A "D{m: sO ""blOst@ ""nu:4A%Pin:\ AP "Al: si "mAk_ht_h m{n ju "me:4 hAm ""blOst@ ju ""t_h{t:@4@ %t4Ak:\ ~mA:n "f4Ak:@n "4}nt s{i O te "sist gA ""nu:4A%Pi:\n "up_h: %d_0A:\ ""Sint@ "su:lA f4Am "so: "gOt_h: O "PAn`t` O "st4Aks tuk ~mA:n_j %A:\P s{ "f4A_tk:@_0n_0 O "so: mOt@ ""nu:4A%Pin:\ ""?in:%42m:\@_k A_kt "su:lA_k %P_kA_k dn_= ""st{4_0k@st@_k A_k "D_k{_km_0]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinn å sola krangla om kæm a dæm såmm va dn stærkaste. da kåmm de n mann gåanes me n varm frakk på sæi. di ble eni om at den såm føsjt kunne få mann te ta a sæ frakken ble rægna såmm denn stærkest a dæm. så blåste noravinn av all si makt. mænn jo mer han blåste jo tættere trakk mann frakken runt sæi. å te sist ga noravinn opp. da sjinte sola fram så gått å varnt å straks tok mann av sæ frakken. å så måtte noravinn innrømme at sola va dn stærkeste av dæm.
Informantdata:
Fødselsår: 1967 Kjønn: F Alder til sted: 6 Alder fra sted: 16
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 1 Representativ dialektbruker (egenvurdering): NEI
Yrke: stipendiat Utdanning: 11
Egen beskrivelse av dialekten:
Mer preget av sør-Troms diaalekt mht. tonefall.
Foreldre/foresatte:
1. far
Yrke: hjelpepleier
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 5
2. mor
Yrke: lærer
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 8