Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos03003


  nos03003
Tromsø Kommune: Tromsø Fylke: Troms Tabu.0-region: 03
Opptaksdato: 02.01.2000 (V)
XSAMPA:
[ ""nu:4APiJ:\ O "su:lA ""k4ANlA um "k_h{m: A %d{m:\ sO "PA: dn_= ""sT{4_0k@_kst@_0 d_0A kOm en_j "mAJ: ""go:Ans me n_= "PA4m "f4Ak: pO_k %sE_k d_0i ble ""?e:ni um At "deJ: sOF "f2S: %k_h}J:\ fO ~mA:J te O tA "?A: s{ "f4Ak:@n sk} bi ""4{NnA sOm n@ st{4_0k@st@_k A_k "d_k{_km_k: sO ""blo:sT@ ""nu:4A%PiJ:\ A_k "?AL: si "mAk_ht_h m{n ju "me:4 hAm ""blo:st@_k ju ""t_h{t:A "t`r\`Ak: ~mA:J "f4Ak:@ "4}J: s{ O te "sist %mOt:\ ""nu:4A%PiJ:\ "ji: sE d_0A %Sint@ "su:lA %fr\{m:\ sO "gOt_h: O "PAn`t` At ~mA:J "str\Aks %mOt:\@ tA_k "A_k: s{ f4_0A_kk:@_kn_0 O "so: mOT:@ ""nu:4A%PiJ:\ ""?iJ:\%42m:\@ AT "su:lA "PA: deJ ""st{4_0k@_kst@_k A_k "d{_km_k:]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinn å sola krangla om kæm a dæm så va dn stærkeste. da kåm en mainn gåans me n varm frakk på se. di ble eni om at deinn såm føsjt kuinn få mainn te å ta a sæ frakken sku bi rægna såm den stærkeste a dæm. så blåste noravinnj a aill si makt. mæn jo mer ham blåste jo tættar trakk main frakke ruinnt se. å te sist mått noravinnj gi se. da sjinte sola fræm så gått å varnt at main straks måtte ta a sæ frakken. å så måtte noravinnj innjrømme at sola va deinn stærkeste a dæm.
Informantdata:
Fødselsår: 1941 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 20
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: oppdragsforsker, historiker Utdanning: cand.philol.
Egen beskrivelse av dialekten:
Typisk.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: husmor/fotterapeut
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 0
2. far
Yrke: styrmann og radiotelegraf
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 3-4