Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos23002


  nos23002
Borre Kommune: Borre Fylke: Vestfold Tabu.0-region: 23
Opptaksdato: ..2000 (V)
XSAMPA:
[ ""nu:4A%Pin:\n_= O "su:r`A ""k4ANr`A ?Om "Pem: AP "dem: sOF "PA: d`n_= ""st{4kest@ "dA: "k_hOm: "de: n_= "mAn: ""gO:n_=@ me @n "PA4m "frAk: pO s{ di ble ""?e:ni@ "?Om: At "den: sOF "f2s` %k_h}n:\@ "fO: "mAn:n_= til O ""t_hA: A s{ "frAk:@n sk}l:@ ""r{in@s sOm ""st{rkere "?en: den ""Andr@ "sO: ""blO:st@ ""nu:4A%Pin:\n_= AP "?Al: sin "mAkt men destu "me:4 An ""br`O:st@ destu ""t_het_h:@r@ "t4Ak: mA:en frAk:en r}nt s{ O til "sist "g_0A: ""nu:rA%Pin:\n_= "Op: "dA: ""s`in:t@ "su:r`A "frAm: sO "gOt: O "PAn`t` O "st4Aks "t_huk: "mAn:n_= "A: s{ "f4Ak:@n O "sO: %mOt:\@ ""nu:4A%Pin:\n_= "in:%42m:\@ ?At "su:lA "PA: d`n_= ""st{4k@st@ "A: Dem]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinn å sola krangla åm vem av dem såm var dn stærkeste. da kåm de en mann gåene me en varm frakk på sæ. di ble enie åm at den såm føsjt kunne få mann til å ta a sæ frakken skulle ræines som stærkere enn den andre. så blåste noravinn av all sin makt. men desto mer am blåste desto tettere trakk mannen frakken runt sæ å til sist ga noravinnen åpp. da sjinte sola fram så gått å varnt å straks tok mannen av sæ frakken. å så måtte noravinnen innrømme at sola var dn stærkeste a dem.
Informantdata:
Fødselsår: 1970 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 19
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 0 Representativ dialektbruker (egenvurdering): NEI
Yrke: Sosiolog Utdanning: 6
Egen beskrivelse av dialekten:
Min dialekt skiller seg fra den vanligste måten å snakke på i Horten/Borre. Vil vel si at jeg snakker mer normalisert.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: lektor
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 9
2. far
Yrke: arkitekt
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 8