Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos22001


  nos22001
Nordstrand Kommune: Oslo Fylke: Oslo Tabu.0-region: 22
Opptaksdato: 05.12.2000 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:4A%Pin:\n_= O "su:ln_= ""k4ANl@t Om "Pem A dem sF_= "PA: d`n`_= ""st{4_0k@st@ %dA:\ "k_hOm: de n "mAn: %gO:\@n@ me n "PA4m "f4Ak: pO %s{ di ble ""e:nj@ Om At "den: sF_= "f2s`t_- %k_h}n:\@ fO "mAn:n_= tO ""t_hA: A s{ "f4Ak:@n %sk}l:\@ ""jel:@ fO d`n`_= ""st{4k@st@ A %dem:\ "so: ""blo:st@ ""nu:4A%Pin:n_= A "?Al: sin "mAk_ht_h men ju "me:4 h\Am ""blo:st@ ju ""t_het:@4@ %t4Ak:\ "mAn:n_= "f4Ak:@n "4}nt s{ O t@ "sist %mOt:\@ ""nu:4A%Pin:\n_= ""ji: %Op_h:\ %dA: ""s`int@ "su:ln_= "f4em %sO:\ "gOt_h: O "PA4mt_h At_} "mAn:@n "st4Aks %mOt:\@ ""tA: A s{ "f4Ak:@n O "so: %mOt:\@ ""nu:4A%Pin:\n_= "in:%42m:\@ At "su:ln_= "PA:4 n_= ""st{4_0k@st@ ?A "dem:]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinn å soln kranglet åm vem a dem såm var dn stærkeste. da kåm de n mann gåene me en varm frakk på sæ. di ble enje åm at den såm føsjt kunne få mann tå ta a sæ frakken skulle jelle får dn stærkeste a dem. så blåste noravinn a all sin makt. men jo mer an blåste jo tettere trakk mann frakken runt sæ å te sist måtte noravinn ji åpp. da sjinte soln frem så gått å varmt at mannen straks måtte ta a sæ frakken. å så måtte noravinn innrømme at soln var n stærkeste a dem.
Informantdata:
Fødselsår: 1953 Kjønn: M Alder til sted: 0 Alder fra sted: 26
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: professor Utdanning: doktorgrad
Egen beskrivelse av dialekten:
Vanlig standard østnorsk, muligens med Oslo-vest-tendens. Samtidig normalisert gjennom utenlandsår (hvor jeg snakket norsk med ikke-norske og derfor måtte standardisere ekstra.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: kontorsjef
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 5
2. far
Yrke: jurist
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 12