Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos21005


  nos21005
Fyresdal Kommune: Fyresdal Fylke: Telemark Tabu.0-region: 21
Opptaksdato: 09.01.2001 (V)
XSAMPA:
[ ""nu:4A%Pin:\n_= O "su:la ""k4ANlA um "kPen: AP %d_-{i sOF "PA: d_-@n ""st{4_0kAst@ "do: "kOm: d@ En "mAn: ""gANgAnd@ m@ {n "PA4m@ "f4Ak:@ pO %se:\g d{i bl{I ""?e:nig@ um At d{n sOF "fys: %k_hun:\@ fO "mAn:@n t@ O ""t_hA:k AP s@ "f4AC:@n %sk}l:@ ""4eknAs fe4 E_~n ""st{4kAst AP %d_-EI "so: "blu:s ""nu:4A%Pin:\n_= AP "Al: si "mAk_ht_h m@n tI "m{i hAn "blu:s tI ""t_het:A4@ "d4u:g "mAn:@n "f4AC:@n "4unt seM\_0 O tI "s_-l_0}t: ""mOt:@ ""nu:4A%Pin:\n_=? %je:\ "up:_h "d_0o: "s`{in "su:la "f4Am: sO "g2_ht: O "PA4mt At "mAn:n_= me "?{i "gON ""mOt:@ ""t_hA:k@ "A:P s@ "f4AC:@n O "so: ""mOt:@ ""nu:4A%Pin:\n_= "Pe:%CEn_-:@ ?At "su:la "PA: d@n ""st{4_0kA_kst AP "D{_kI_0]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinn å sola krangla om kvenn av dæi såm va denn stærkaste. då kåmm de en mann gangande me æn varme frakke på seg. dæi blæi enig om at dæn såm fyst kunne få mannen te å tak av se frakkjen skulle reknas fer den stærkast av dei. så blos noravinn av all si makt. men ti mæi han blos ti tettare drog mannen frakkjen ront seg. å ti sjlutt måtte noravinn je opp. då sjæin sola fram så gøtt å varmt at mann me æi gång måtte take av se frakkjen. å så måtte noravinn vekjenne at sola va den stærkast av dæi.
Informantdata:
Fødselsår: 1948 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 20
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 1 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: husmor/barnehageassistent Utdanning: 1,5
Egen beskrivelse av dialekten:
Litt midt imellom brei og utprega. Passar meg vel for å normalisere. Dette forstår eg som at ein brukar bokmålsord i vanleg tale.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: gårdbruker/husmor
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 0
2. far
Yrke: gårdbruker/tømmerhogger
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): kurs i møbelsnekring