Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos21003


  nos21003
Dovre Kommune: Lesja Fylke: Oppland Tabu.0-region: 21
Opptaksdato: .08.1997 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:r`A%PiJ:\ O "su:r`@ ""k4ANl@ um "k_hem sOm PA ""st{4_0kAst "dA: "kOm: de n "mAJ: gOn me n "PA4m "f4A_hk_h: pO %se d2m PAt` ""e:nig }m At "deJ: sOm "fyst k}J: fO "mAJ: te ""t_hO tO se "f4A_hk_h:@n sk}L ""jeL:@ fO4 O P{4A ""st{4_0kA4%En: d@n ""And4@ "so: "br`{:s ""nu:r`A%PiJ: sO "st{_ht`_h n_= ""k_h}n:A m@n t_he "m{i n` "br`{:s te ""t_he_ht:{4@ ""t4{kt@ "mAJ: "f4A_hk:@n "4unt se O te "Sl}_ht: g_0A ""nu:r`A%PiJ: "}_hp: "dA: "Sein "su:r`e "f4Am sO "gO_ht: O "PAn`t` O me "?eJ: "gON ""hAd:@ "mAJ: "t_ho: se "f4A_hk:@n O "so: mOt@ ""nu:r`A%PiJ: "iJ:%42m:\@ At "su:r`e PA deJ ""st{4_0kAst@ %t_hO d2m]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
nolavinnj å sole krangle åm kem såm va stærkast. da kåmm de n mainn gån me n varm frakk på se. døm vart enig um at deinn såm fyst kuinn få mainn te tå tå se frakken skuill jeille får å værra stærkar enn den andre. så blæs nolavinn så stært n kunna. men te mæir n blæs te tettære trækte mainn frakken ront se. å te sjlutt ga nolavinnj upp. da sjein sole fram så gått å varnt å me einn gong hadde mainn tå se frakken. å så måtte nolavinn innrømme at sole va deinn stærkaste tå døm.
Informantdata:
Fødselsår: 1965 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 19
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: gardbruker Utdanning: 9
Egen beskrivelse av dialekten:
Utprega, bevisst dialektbruker.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: pensjonert husmor
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 2
2. far
Yrke: pensjonert maskinentrepenør
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 2