Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos21002


  nos21002
Lillehammer Kommune: Lillehammer Fylke: Oppland Tabu.0-region: 21
Opptaksdato: ..2000 (V)
XSAMPA:
[ ""nu:4A%Pin:\ O "su:r`A ""Cekr`A ?Om "Pem A dem sOF "PA n`_= ""st{4kest@ "dA: "k_hOm: de n "mAn: ""gO:n@ %me:\ n "PA4m "frAk_h: pO s{I di be ""?e:ni Om At "den: sOF "f2s`: %k}n:\@ fO "mAn: te ""t_hA: A s{ "f4Ak_h:@n %sk}l:\@ ""jel:@ fO ""st{4_0k@4@ n dn_= ""And4@ "sO: ""br`o:st@ ""nu:4A%Pin:\n_= AP "Al: sin "mAkt men des "me:4 Am ""br`o:st@ des ""t_het:4@ "tr\_0Ak: "mAn:n_= "f4Ak:@ "4}nt s{ O tI "sis: "g_0A: ""nu:4A%Pin:\n_= "Op_h: "dA: ""s`int@ "su:r`A "f4Am: sO "gOt: O "PAn`t` O "st4Aks "t_hu:k "mAn:n_= "A: s{ "f4Ak_h:@n O_k "so_k: mOt:@ ""nu:4A%Pin: "in:42m:\@ A_kt "su:r`A "PA: d`n`_= ""st{4k@st@_k "A_k: Dem]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinn å sola kjekla åm vem a dem såm var dn stærkeste. da kåmm de n mann gåene me n varm frakk på sæi. di ble eni åm at denn så føsjt kunne få mann te ta a sæ frakken skulle jelle får stærkere enn den andre. så blåste noravinn av all sin makt. men dess mer am blåste dess tettere trakk mann frakken runt sæ. å ti sist ga noravinn åpp. da sjinte sola fram så gått å varnt å straks tok mann a sæ frakken. å så måtte noravinn innrømme at sola var dn stærkeste a dem.
Informantdata:
Fødselsår: 1972 Kjønn: F Alder til sted: 5 Alder fra sted: 19
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): NEI
Yrke: doktorgradsstudent Utdanning: 9
Egen beskrivelse av dialekten:
Normalisert.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: tømrer
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 3
2. far
Yrke: hjelpepleier
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 5