Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos21009


  nos21009
Lomnes Kommune: Rendalen Fylke: Hedmark Tabu.0-region: 21
Opptaksdato: 24.09.2001 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:r`a%PIJ:\ O "su:r`a_k ""k4aNr`@ um "Ok:@n tO d2m sOm "PA: d`EJ ""st{4_0kE_kst@ "d_0A: "k_hO_km: dE IJ "maJ: ""go:n@_ks %m_kE IJ "f4Ak_h: pO_k "s{_kI_k d2_km PA_kt` ""e_k:ni_k O_km At "d_0EJ: sOF "f2s`:t_-_h k_h}n@ %fO:\ "maJ:\ tel_j O ""t_hA: tO sE "f4Ak_h:@n sk}l_j@ ""P{:4A_k DEJ ""st{_k4_0k@sT@ "t_ho: D@_km_k sO "br`A:s ""nu:r`A%PIJ: tO "?aL sI "mAk_ht_h mIJ ju_k "me_k:4 @m "br`A:s ju ""t_het:4@ "dru: "ma_kJ: "f4Ak:@n "4}_-Jc sE O te "s`l_-}_hc: mOt@_k ""nu:r`A%PIJ:\ "jI_k: u_kp_h "d_0A: "s`E:n "su:r`A sO "gOc: O "Pan`t`_h At "ma_knJ: mOt@ ""t_hA tO sE "f4A_kk:@n m@ %IJ:\ "gON: O_k "dA: mOt@ ""nu:r`A%PIJ:\ "?iJ:%42m:\@_k AT "su:r`A "PA: r`EJ ""st{_k4_0k@_kst@_k "t_ho: D@_km_k]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
Informantdata:
Fødselsår: 1935 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 15
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: musikkpedagog Utdanning: 8
Egen beskrivelse av dialekten:
Typisk for min aldersgruppe.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: organist
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 3
2. far
Yrke: gårdbruker
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 0