Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos12002


  nos12002
Flåte Kommune: Skodje Fylke: Møre og Romsdal Tabu.0-region: 12
Opptaksdato: 19.12.2000 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:4_GA%Pin:\ O "su:lA ""k4_GANlA um "k_h{n A 4_G{i sOF %PA: 4_G{n ""st{4_0_Gk{st@ dA "k_hOm: de n "mAn: ""go:{n@ me F "PA4_Gm "f4_GAk_h: pO se d{i blE ""?e:ni "?um: At "d{n: sOF "f2s`t_- %k_h}n:\@ fO "mAn: til O "t_hA: AP s@ "f4_GAk:@n sk} ""j{l:@ fO r`{n ""st{4_0_GkAst@ A 4_G{i sO ""blo:st@ ""nu:4_GA%Pin:\n_= AP "?Al_j:\ si "mAk_ht_h O ju "m{i4_G Am ""blo:st@ ju ""t_h{t:\{4_G@ ""t4_G{kt@ "mAn: "f4_GAk:@ "4_G}nt se O til "s`l}t_h:\ %mOt:\@ ""nu:4_GA%Pin:\ "ji: up_h dA "s`{in "su:lA "f4_GAm sO "gOt: O "PA4_Gmt O "st4_GAks %mOt:\@ "mAn: ""t_hA: AP s@ "f4_GAk:\En O "so: %mOt:\e ""nu:4_GA%Pin:\n_= "?in:\%4_G2m:\@ At "su:lA PA 4_G{n ""st{4_0_GkAst@ "A: 4_G{i]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinn å sola krangla om kæn a ræi såmm va ræn stærkæste. da kåmm de en mann gåæne me n varm frakk på se. dæi bleeni om at dænn såm føsjt kunne få mann til å ta av se frakken sku jælle få len stærkaste a ræi. så blåste noravindn av all si makt å jo mæir am blåste jo tættare trækte mann frakke runt se. å til sjlutt måtte noravinn ji opp. da sjæin sola fram så gått å varmt å straks måtte mann ta av se frakken. å så måtte noravinn innrømme at sola va ræn stærkaste a ræi.
Informantdata:
Fødselsår: 1973 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 19
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: stipendiat Utdanning: 9
Egen beskrivelse av dialekten:
Lett normalisert.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: omsorgs-/miljøarbeider
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 0
2. far
Yrke: bedriftseier/snekker
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 3