Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos21006


  nos21006
Stange Kommune: Stange Fylke: Hedmark Tabu.0-region: 21
Opptaksdato: ..2001 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:r`A%PIn:\ ?O "su:r`A ""k4ANr`@ um "Ok:@n %t_hA:\ dum sm_= "PA: d`n`_= ""st{4k@st@ "dA: "k_hOm: d@ n "man: ""go:@n@s "mE: eI "PA4m "f4Ak: pO %sEI dum PAt` ""e:ni um:\ At "han: sOF "fyst %k_h}n:\@ "fo: "man:A tl_= O ""t_hA: tA sEI "f4Ak:@n sk}l@ ""FA:4A dn_= ""st{4k@sT@ %tA:\ dum %sO:\ "br`e:s ""nu:r`A%PIn:\ ta "al_G: si "mAk_ht_h mEn dI "me:4 ham "br`e:s dI ""t_het:\@4@ ""t4Ak: "man: "f4Ak:A "4}nt sEI O te "s`l_0_-}t: %mOt:\@ ""nu:r`A%Pin:\ je "up_h: "d_0A: "s`E:n_G "su:r`A "f4Am: sO "gOt: O "PA:t` At "man: "st4Aks mOt@ ""t_hA: tA sEI "f4Ak:A O "so: %mOt:\@ ""nu:r`A%PIn:\ "In:%42m:\@ At "su:r`A "PA: d`n`_= ""st{4k@st@ "t_hA: dum]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
nolavinn å sola krangle åm åkken ta dåmm sm va rdrn stærkeste. da kåmm de n mann gåenes me ei varm frakk på sei. dom vart eni om at hann såm fyst konne få manna tl å ta ta sei frakken skolle vara dn stærkeste ta dom. så bles nolavinn ta all si makt. men di mer ham bles di tetere trak mann frakka runt sei. å te slutt måtte nolavinn je opp. da sjen sola framm så gått å vart at mann straks måtte ta ta sei fraka. å så måtte nolavinn innrømme at sola va rdrn stærkeste ta domm.
Informantdata:
Fødselsår: 1979 Kjønn: M Alder til sted: 7 Alder fra sted: 0
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 1 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: student Utdanning: 6,5
Egen beskrivelse av dialekten:
Har en noe breiere måte å snakke på i forhold til folk hjemmefra. Gutta snakker dialekt mens jentene snakker penere, mer østlandsk.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: advokatsekretær
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 4
2. far
Yrke: adjunkt
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 8