Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos21007


  nos21007
Støa Kommune: Trysil Fylke: Hedmark Tabu.0-region: 21
Opptaksdato: 14.09.2001 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:r`A%PIn: @ "su:r`A ""k4ANr`@ um %h2k:@n %t_ho:\ d@m sm_= "PA: d`n`_= ""st{4k@st@ "dA: "k_hOm: d@ n_= "mAn: ""go:n_=@s "me: n_= "PA4m "f4Ak: pO sE d2m PAt` ""e:ni@ %u? A%?um:\ ?At "dEn: sOF "f2s`t %k_h}n:\@ fO "mAn: t@ ""t_hA: tO sE "f4Ak:@n ""sk}l:@ br`I ""4{kn@ f{4 O ""PA:4A n ""st{4k@st@ %tO:\ dEm sO "br`e:s ""nu:r`A%PIn:\ tA "?Al: si "mAk_ht_h men dIs "me:4 An "br`e:s dIs ""t_het:A "d_-r\u: "mAnn: "f4Ak:@n "4}nt sE O tEl_G "sIst ""mOt:@ ""nu:r`A%PIn:\ ""ji: up "dA: "s`E:n "su:r`A "f4Am: sO_+ "g2t: O "Pan`t` At "mAn_+: "st4Aks mOt:\@ ""t_hA: tO s@ "f4Ak:@n O "so: %mOt:\@ ""nu:r`A%Pin:\ "In:%42m:\@ ?At "su:r`A PA d`n`_= ""st{4k@st@ "t_hO: D@m]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
nolavinn e sola krangle om høkken tå dem sm va rdrn stærkeste. da kåmm de n man gånes me n varm frakk på se. døm vart enie o a om at den såm føsjt kunne få mann te ta tå se frakken skulle bli rækne fær å vara n stærkeste tå dem. så bles nolavinn ta all si makt. men dis mer an bles dis tetta rdro mann frakken runt se å tel sist måtte nolavinn ji opp. da sjen sola fram så gøtt å varnrt at man straks måtte ta tå se frakken. å så måtte nolavinn innrømme at sola va rdrn stærkeste tå dem.
Informantdata:
Fødselsår: 1940 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 19
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: operasjonssykepleier, men utdannet faglærer og veileder. Utdanning: 11
Egen beskrivelse av dialekten:
Ordinært.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: gårdbruker/husmor
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 1
2. far
Yrke: gårdbruker/skogsarbeider
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 0