Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos21008


  nos21008
Tynset sentrum Kommune: Tynset Fylke: Hedmark Tabu.0-region: 21
Opptaksdato: 21.09.2001 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:4A%Pin:\n_= O "su:r`A ""k4ANr`A Om "PEm A dEm sOF "PA: n`@ ""sT{4kE_kst@_k d_0A "k_hOm: de @n "mAn: ""gO:n_=@_k %m_kE_k:\ n_= "PAr\m "fr\Ak_h: pO "s{_kI_k di br`E ""?e:ni ?Om At "d_0En: sOF "f2S:t_-_h k_h}n@ %fO:\ "mAn:n_= tl_= O ""t_hA: A s{ "f4Ak_h:@n sk}l@ ""jel:@ fO d`n`_= ""st{4_0k@sT A %DE_km_k sO ""br`o:st@ ""nu:4A%Pin:\n_= AP "Al_G: sIn "mAxt_h men ju "me:4 hAm ""br`o:st@ ju ""t_het:4@ "t4Ak: "mAn:n_= "f4Ak:@n "4}nt s{I O_k tI "Sl_-}t_h: mOt@ ""nu:4A%Pin:\n_= je "?Op_h: "dA: ""Sint@ "su:r`A "f4Am: s@ "gOt_h: O "PA4mt_h Sl_-Ik At "mAn:n_= "st4Aks mOt@ tA "?A: s{ "f4Ak:@n O_k "so: mOt:@ ""nu:4A%Pin: "in:42m:\@_k A_kT "su:r`A "PA: r`@n ""sT{4k@st A_kP D@_km_k]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
ikke ferdig
Informantdata:
Fødselsår: 1974 Kjønn: M Alder til sted: 0 Alder fra sted: 20
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 0 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: avdelingsingeniør Utdanning: 10
Egen beskrivelse av dialekten:
Snakker meget normalisert bokmål med noen få dialektinnslag. Østlandsk. Veldig ulik dialekten på hjemstedet.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: lærer
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 10
2. far
Yrke: lærer
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 8