5.4 Riktig rekkefølge: ulike betydninger av

5.4 a)
5.4 b)
5.4 c)
5.4 d)