7B.3 Setninger: Gjør om til indirekte tale

Oppgave a)
Oppgave b)
Oppgave c)
Oppgave d)
Oppgave e)